Liesbeth Homans, Vlaams minister van Gelijke Kansen

Beslist feminist. Anno 2016 heb ik een wat dubbel gevoel bij die woorden. Daar waar mijn moeder en grootmoeder nog vochten tegen een grote ongelijkheid op elk maatschappelijk vlak, had en heb ik nooit het gevoel diezelfde strijd te moeten leveren. Ook wanneer ik kijk naar mijn twee zonen, zie ik ze dagelijks op een heel onbevangen manier omgaan met meisjes. Ik betrap ze zelden tot nooit op het verkondigen van stereotiepe denkbeelden. Want in mijn ogen is man/vrouw intussen uitgebreid tot gender.

Maar ik ben er mij van bewust dat dit niet overal zo is. En dat maakt feminisme ook vandaag nog relevant, hoewel anders ingevuld. Er zijn nog steeds problemen die een oplossing verdienen. Maar we moeten ons focussen op de structureel verankerde mechanismen die de concrete leefsituatie van vrouwen en mannen benvloeden. Bijvoorbeeld: vrouwen blijven nog steeds makkelijker thuis of werken minder nadat dochter- of zoonlief het levenslicht ziet, terwijl mannen amper ouderschapsverlof durven opnemen. Beide vaststellingen zijn zeer relevant in de zoektocht naar een oplossing: dat een vrouw makkelijker thuisblijft, maar ook dat mannen minder snel ouderschapsverlof durven opnemen. Een gevolg van dit fenomeen is dat vrouwen minder snel solliciteren voor een midden- of topkaderfunctie, wegens te weinig tijd want de schoolpoort wenkt. We zien dat ook terug in de tewerkstellingscijfers bij de Vlaamse overheid. Het aantal vrouwen met een hogere functie is stijgende, maar nog geen afspiegeling van de maatschappij. Dit pakken we aan via allerhande maatregelen. We focussen ook op onderwijs, want daar begint het vaak. Daar streven we bijvoorbeeld naar een grotere diversiteit binnen STEaM-richtingen (Science, Technology, Engineering, arts and Mathematics). Ook vrouwen weten hun weg met wiskundige formules en chemische proefbuisjes. En omgekeerd: ook mannen zijn zeer geschikte verpleegkundigen of kleuteronderwijzers. Daarnaast is er ook een mentaliteitswijziging nodig: een carrirevrouw is geen slechte moeder en een huisman is niet automatisch een sloef. En waarom altijd vergaderen op momenten die gelijk vallen met de gezinsspitsuren?

Beslist feminist dus? Ja, maar dan wel in een andere rol dan de voorgaande generaties. Ik kijk verder dan het beeld van de achtergestelde vrouw en zoek in een ruimer kader naar de verschillende achterstellingsmechanismen. En die pak ik aan.