Browsing Category

Academisch

Academisch, Cultuur, Wetenschap 29 november 2018

Feminist zijn, is mens zijn

Jonas Vanderschueren (1993) is schrijver, onderzoeker en dramaturg. Hij werkt aan de Universiteit Gent als wetenschappelijk medewerker en was twee jaar lang hoofdredacteur van het literair tijdschrift Kluger Hans.

Eigenlijk wilde ik eerst een politiek stuk schrijven, waarin ik een radicaal, socialistisch en queer betoog zou houden over hoe feminisme onderdeel is van een bredere emancipatorische strijd voor fundamentele gelijkheid. En alhoewel ik daar fundamenteel in geloof en dat ook wil uitdragen, besefte ik onder het schrijven al vrij snel dat zo’n algemeen betoog uit mijn mond, als witte man, niet meer zou zijn dan propaganda. Daarom leek het me beter om vanuit mijn eigen leven te vertrekken om uit te leggen waarom het voor mij vanzelfsprekend is om een feminist te zijn. Het persoonlijke is immers politiek.

Academisch, Cultuur, Feministe, Mensenrechten, Wetenschap 17 mei 2018

Ik ben geen heks … maar wel feminist

Francine Mestrum, doctor in de sociale wetenschappen & voorzitter van het mondiale netwerk van Global Social Justice
 eeee
Op het Mooov Festival zag ik een beklemmende film: ‘I am not a witch’, het verhaal van een meisje – een kind – in Zambia dat ‘heks’ wordt en bij de groep van andere ‘heksen’ gaat leven. Die werken als slaven – vastgebonden met maagdelijk witte linten – op landbouwplantages, in de beste kapitalistische – koloniale – traditie.

Academisch, Middenveld 8 juni 2017

Omdat ik vader ben

Theun Pieter van Tienoven, vader van drie jonge kinderen, socioloog aan de Onderzoeksgroep TOR VUB

“Kinderen die op zeer vroege leeftijd veel tijd met hun vader hebben doorgebracht, zijn socialer, mentaal weerbaarder, academisch succesvoller, en de lijst gaat maar door. Maar die wetenschappelijke effecten zijn niet de reden om te pleiten voor meer geboorteverlof, wel omdat het vaders zijn. Niets meer en niets minder.”

Vaders spelen een cruciale rol in de fysieke en mentale gezondheid van hun kinderen op latere leeftijd. Onder meer doordat vaders vaak ‘wilder’ spelen en minder baby-gebrabbel gebruiken, hebben ze een positief effect op het leven van hun kinderen.

Academisch, Mensenrechten 19 april 2017

Mijn drijfveer als feminist

Eva Brems, Professor of Human Rights Law, HRC UGent

Ik ben feminist. Ik kom op voor de rechten van vrouwen. Ik kom ook op voor de rechten van LGBTs, van personen met een handicap, van inheemse volkeren, van kinderen, van culturele en religieuze minderheden, van werknemers, van vluchtelingen, van de Palestijnen, de Sahrawi’s, de Koerden en alle andere onderdrukte volkeren, …  ik kom op voor de rechten van iedereen. Mijn expertisedomein en het uitgangspunt van mijn activisme zijn de mensenrechten. Ik kom dus op voor veel doelen, en voor veel mensen.

Academisch, Gelijke kansen V/M 4 april 2017

MyFeminism

Magda Michielsens, voormalig (em) professor vrouwenstudies

Natuurlijk ben ik feminist. Ik ben het altijd geweest en zal het altijd blijven. Vrouwen en mannen hebben gelijke rechten en zo hoort het ook. Van vrouwen verwacht ik even veel (of even weinig) als van mannen. Mijn feminisme is een feminisme van vrijheid, gelijkheid en verantwoordelijkheid. Simpel toch ? Of niet ?

Academisch 20 februari 2017

Omdat ik zelf twee dochters heb

Johan de Wilde, opleidingshoofd kleuteronderwijs Odisee & blogger Kleutergewijs

Het moet 2001 geweest zijn. Ik verrichtte wat hand- en-spandiensten voor een Peruaans netwerk dat  ijverde voor het recht van elk meisje om naar school te gaan. Waar ook in het land, tot welke bevolkingsgroep ze ook behoorde. De groep van gerenommeerde nationale en internationale organisaties, inclusief vertegenwoordigers van allerhande ministeries rondde in die dagen een uitgekiende strategie af. Eerst had het netwerk het idee van de sociale verandering legitiem gemaakt in de ogen van de maatschappelijke elite. Dan hadden ze de meisjes en hun leerkrachten gemobiliseerd. Netwerk werd beweging. Ik hoorde meisjes het woord nemen en slagkracht geven aan het idee. De leiders van het volk die er eerst ontvankelijk voor gemaakt waren, zich er langzaamaan hadden mee geïdentificeerd, moesten hun verantwoordelijkheid opnemen en doen wat gedaan moest worden. Zo geschiedde. De wet, voorgekauwd door het netwerk, werd maanden later gestemd.

Academisch, Cultuur, Gelijke kansen V/M, Middenveld 16 januari 2017

Because it’s still a timeless man’s world

Annouk Brebels, beleidsmedewerker Liberale Vrouwen

De nieuwe tentoonstelling in het Gallo Romeins museum in Tongeren combineert de hedendaagse kunstfotografie van Marc Lagrange met archeologische artefacten uit de romeinse tijd. Het thema van de tentoonstelling is ‘vrouwelijke schoonheid’. Het schoonheidsideaal bij de Romeinen baseerde zich op Venus, de godin van schoonheid. Ook bij de portretten van Marc Lagrange ziet de toeschouwer het ideale schoonheidsideaal van de vrouw in een hedendaagse context. Het experiment om kunst met archeologie te combineren lijkt weliswaar geslaagd in de tentoonstelling.

Academisch, Gelijke kansen V/M 20 december 2016

Wie zal haar vinden?

Katlijn Malfliet, Vicerector Diversiteitsbeleid KULeuven

Vrouwen worden verheerlijkt of verguisd, maar niemand  blijft onberoerd bij vrouwenprofielen. “Diva’s, macha’s, bitches en mietjes”, lezen we in De Standaard van vrijdag 27 mei 2016. In dat artikel ging het over de vraag of vrouwelijke politici harder voor elkaar zijn dan mannelijke.

Aan onze KU Leuven is het niet anders. Het beeld van de mannelijke  professor met kalend hoofd en  grijze baard blijft hardnekkig de geesten doordrenken, ook die van onszelf; niemand ontsnapt aan ingeburgerde stereotypen.

Academisch 3 oktober 2016

Onmogelijk om (g)een feminist te zijn

Prof. Dr. Ignaas Devisch, UGent

Het is even onmogelijk geen feminist te zijn als er wel een te zijn. Met die cryptische gedachte wil ik aan de slag om uit te leggen wat het kan betekenen om zich als man over het feminisme te buigen.

Ik zou er mij makkelijk kunnen van afmaken en het houden bij een politiek correct betoog over gelijke kansen. Als man een common sense pleidooi houden voor gelijke maatschappelijke genderposities en voor de opwaardering van de vrouw in de samenleving, is me te makkelijk.

Academisch, Beleid, Europa, Politiek 25 mei 2016

Over gelijke kansen, voortplanting en feminisme

Petra De Sutter, Head  Dept. Reproductive Medicine, University Hospital Gent

Gelijke kansen voor mannen en vrouwen zijn ook bij ons nog ver van realiteit. We hebben allerlei wetten en regels die vrouwen kansen proberen te geven, gelijk aan die van mannen, maar er is nog veel werk aan de winkel. In een ideale wereld hebben we bijvoorbeeld geen quota nodig, of misschien dromen we wel van genderneutraliteit. Zoals huidskleur of religie geen rol meer mogen spelen als het om kansen gaat, zou ook gender volgens velen niet meer van belang moeten zijn.

Academisch, Wetenschap 25 mei 2016

Een logische beschouwing over feminisme

Jean Paul Van Bendegem, Professor VUB

Neen, het is niet wat u denkt. Had u verwacht dat ik hier een betoog zou houden over het verschil tussen man en vrouw wat logisch denkvermogen betreft dan zou dit ongeveer de meest bizarre plaats zijn om daarmee uit te pakken. (Hoewel meer dan dertig jaar universitaire onderwijservaring in het geven van een inleiding tot de logica en de wetenschapsfilosofie mij heeft geleerd dat vrouwen de kunst van het logisch redeneren beter beheersen dan mannen.)