Browsing Category

Beleid

Beleid, Feministe, Politiek 2 mei 2019

We are all feminists

Laura Van Eeckhout, ondervoorzitter Vrouwenraad en voorzitter Vrouw & Maatschappij – CD&V-politica regio Brussel

Soms vragen vrienden me sinds wanneer ik weet dat ik feminist ben. Ik vertel dan het verhaal van toen ik klein was en geen ballet wou doen omdat ik enkel een roze tutu mocht dragen (en geen zwarte zoals die van mijn tante waarin ik graag rondsprong). Ik zat toen midden in een anti-roos verzet. De een-op-een relatie tussen meisjes en roos vond ik stom. Of het verhaal toen ik als 11-jarige wou voetballen en ik niet mocht omdat voetbal geen sport voor meisjes was. Tot op de dag van vandaag vind ik dat het meest onrechtvaardige argument ooit (#GoRedFlames!). De waarschijnlijk echte – en veel begrijpelijkere – reden was dat met drie kinderen met elk een boel hobby’s, mijn ouders er niet nog een intensieve hobby konden bijnemen.

Beleid, Politiek 3 december 2018

#iamfeminist

Alexander De Croo is vicepremier voor Open Vld in de federale regering. Daarvoor was hij senator en partijvoorzitter van Open Vld.

Ik ben een feminist en ik steek dat niet onder stoelen of banken. Dat wil niet zeggen dat ik BH’s in brand steek of vind dat de wereld door vrouwen moet gedomineerd worden. Nee, het houdt in dat ik enthousiast en vol overtuiging opkom voor gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

Beleid, Politiek 24 november 2016

Seksisme in de politiek

Stephanie D’Hose,  Open VLD-gemeenteraadslid Gent

Ik heb mezelf nooit beschouwd als een feministe of een Dolle Mina, en het is mij al zeker niet met de paplepel in gegeven. Ik kom net als zovelen, uit een modaal gezin, met een klassiek rollenpatroon tussen vader en moeder. Heel af en toe de afwas en het gras afrijden, tot zover was mijn papa een nieuwe man.

In de loop der jaren en met het steeds hard knokken aan mijn carrière, is de girl power in mij beginnen groeien.
Het begon op mijn eerste job, op het kabinet van vice-minister-president Fientje Moerman. Op een receptie onder kabinetten, wou een vooraanstaand politicus mij onderwerpen aan de potloodtest. En als ik daarvoor geslaagd was, ‘mocht ik starten op zijn kabinet’.

Beleid, Gelijke kansen V/M 6 juni 2016

Liever geen supervrouw!

Alona Lyubayeva, Vlaams Diversiteitsambtenaar

Beslist ben ik een feministe. Eentje van het soort dat zich bekommert om gelijke kansen voor vrouwen én mannen. Dat huivert van de effecten van stereotiep denken op het leven van reële mensen. Dat de oplossing voor genderongelijkheid niet zozeer zoekt in het uit-huis-werken van vrouwen, maar wel in de ondersteuning van kansen en keuzes door een overheid die inzet op maatschappelijke correctie.

Beleid, Gelijke kansen V/M 25 mei 2016

Bij de les blijven

Liesbeth Homans, Vlaams minister van Gelijke Kansen

Beslist feminist. Anno 2016 heb ik een wat dubbel gevoel bij die woorden. Daar waar mijn moeder en grootmoeder nog vochten tegen een grote ongelijkheid op elk maatschappelijk vlak, had en heb ik nooit het gevoel diezelfde strijd te moeten leveren. Ook wanneer ik kijk naar mijn twee zonen, zie ik ze dagelijks op een heel onbevangen manier omgaan met meisjes. Ik betrap ze zelden tot nooit op het verkondigen van stereotiepe denkbeelden. Want in mijn ogen is man/vrouw intussen uitgebreid tot gender.

Academisch, Beleid, Europa, Politiek 25 mei 2016

Over gelijke kansen, voortplanting en feminisme

Petra De Sutter, Head  Dept. Reproductive Medicine, University Hospital Gent

Gelijke kansen voor mannen en vrouwen zijn ook bij ons nog ver van realiteit. We hebben allerlei wetten en regels die vrouwen kansen proberen te geven, gelijk aan die van mannen, maar er is nog veel werk aan de winkel. In een ideale wereld hebben we bijvoorbeeld geen quota nodig, of misschien dromen we wel van genderneutraliteit. Zoals huidskleur of religie geen rol meer mogen spelen als het om kansen gaat, zou ook gender volgens velen niet meer van belang moeten zijn.

Beleid, Mensenrechten 25 mei 2016

Feminism is evil! #NOT

Bieke Machiels, Fedasil

Hoe vreemd om op twitter de hashtag #feminismisevil te zien als trending! Hoe kan opkomen voor vrouwenrechten kwaadaardig zijn? Vanwaar die negatieve beeldvorming over feminisme die onderhavig initiatief van de Vrouwenraad noodzakelijk maakt? Toch bizar dat men met zo’n hashtag zowel verworven vrouwenrechten als de lacunes die er bestaan, in de vuilbak kiepert.  Want dat is feminisme voor mij, simpelweg opkomen voor vrouwenrechten. Hebben vrouwen het goed, dan de rest van de samenleving meestal ook.