Het feminisme, mijn bijbel

Iedereen feminist, het klinkt zo gemakkelijk en eenvoudig. Wie kan daar nu iets op tegen hebben? Wie vindt dat niet ieder mens het recht heeft op een dak boven het hoofd, voedsel, kleding, onderwijs, gezondheidszorg, veiligheid en respect voor zijn/haar eigenheid? Make no mistake, ze bestaan wel degelijk, de mensen die zo denken. Zij hebben immers alles netjes voor elkaar en de rest moet daar ook zelf maar voor zorgen. Want al wat zij hebben en wat zij kunnen doen, dat is hun eigen verdienste. Zij hebben daar hard voor gewerkt. Ten minste, zo redeneren zij.

 

Dit is tekenend voor de wereld en de maatschappij waarin we leven, op kleine en op grote schaal. Het individueel belang primeert vaak op het algemeen belang. Iedereen is verantwoordelijk voor zichzelf. Voor een stuk is dat zeker het geval, maar niemand kan op voorhand kiezen waar zijn/haar wiegje zal staan en met welke kansen hij/zij in het leven start. Daarom moeten we zorgen dat niemand achterblijft en dat iedereen de kans krijgt op een deftig leven en dat er hulp voorhanden is bij ongeluk, ziekte of tegenslag. Wat er verder gebeurt, dat is inderdaad een eigen keuze, dus eigen verantwoordelijkheid.

 

Het feminisme is een fantastische ideologie waar iedereen veel uit kan leren. Een van de grote actuele streefdoelen is de transitie naar een zorgzame samenleving, ook mondiaal. Een wereld waar het niet langer gaat om groei en winst, maar om een zo optimaal mogelijke combinatie tussen job, gezin, vrije tijd en sociaal engagement (bijv. mantelzorg). Om betrokken vaders, zodanig dat ze niet op een dag tot de conclusie komen dat ze hun kind(eren) niet hebben zien opgroeien. Om meisjes die gestuurd worden in een stereotiepe richting en zich afvragen waarom de straat van de jongens is. Om mannen die overgewaardeerd worden omdat ze toevallig goed tegen een bal kunnen schoppen. Om ouderen die zich weggezet en overbodig voelen. Om mensen die moeten vluchten vanwege oorlog en geweld, klimaatverandering, geaardheid of ideologie… . Om onze planeet en het behoud ervan.

 

Ik ben een feminist tot in de kist en ik draag die waarden met fierheid uit.

 

Ruth