Lessons learned: Breaking through the glass

‘Lessons learned: Breaking through the glass’ kan doen denken aan het breken van het zoveelste glas die je liet vallen op de grond; Of bij het wegwerpen van het glasafval in de glascontainer. Maar niets is minder waar. Lessons learned; Breaking through the glass, gaat vooral over het dagelijks leren van anderen, naasten, een partner of zelfs van een kind. Dit zowel over de laatste nieuwtjes als over feminisme.

 

Levenslang leren over feminisme

 

Zo is mijn partner een gepassioneerde expert in feminisme. Dagelijks ruilen we inzichten, meningen en kennis uit over wat feminisme is, welke thema’s er zijn en hoe er naar de wereld vanuit feministisch perspectief wordt gekeken. Je wordt als het ware ondergedompeld in een bad vol standpunten, waarden en normen. Het feministisch bad dat doet mij, als persoon groeien en zorgt voor het verwerven van een meer open visie over de ongelijkheden in onze samenleving. Wat ook niet onbelangrijk is, is dat het ervoor gezorgd heeft dat ik  de samenleving meer bekijk volgens een open en feministisch standpunt. Denk maar aan het zien van de talenten, vaardigheden en kwaliteiten van personen ongeacht genderidentiteit.

 

Breken door het glazen plafond

 

De theorie van het glazen plafond is enorm gekend in bedrijven, met het daaraan verbonden ‘sticky floor’ principe. Zo stelt de theorie van het glazen plafond (vanuit een binair standpunt op sekse en genderidentiteit) dat vrouwen in de bedrijfswereld minder kansen hebben tot het doorgroeien naar managementfuncties dan mannen. Waar het ‘sticky floor’ principe vooral aangeeft dat vrouwen blijven ‘kleven’ aan de rollen of functies in het lower management of het operationeel kader in bedrijven. Vanuit een feministisch standpunt is het van belang dat men hieraan aandacht schenkt. Zo moeten vrouwen of mensen met een andere genderidentiteit evenwaardige kansen krijgen om door te groeien in een organisatie. Nu is deze eer vooral weggelegd voor witte mannen in hun maatpak met stropdas als surplus.

 

Lessen geleerd

 

Momenteel werk ik als stafmedewerker in een soft human resources (HR) organisatie, waarbij inzetten op menselijk kapitaal de core-business is. Afgelopen maanden zochten mijn leidinggevende en ik een nieuwe collega stafmedewerker. Het leek me een ideaal moment om een glazen plafond te doorbreken voor een collega die wou doorgroeien naar een stafmedewerker-functie. Vanuit tientallen collega’s ervaarden we dat mijn toenmalige vrouwelijk collega wou doorgroeien naar deze managementfunctie. Vanuit haar kennis, vaardigheden en talenten prijsde ik haar aan, tegenover mijn verantwoordelijke en directieleden zodat zij tegenover andere mogelijke kandidaten werd gekozen. Na een overtuigend (selectie)gesprek werd ze mijn nieuwe collega-stafmedewerker. Uiteraard had ze dit zelf te danken door haar eigen talenten, vaardigheden en kwaliteiten. Maar ook hielp ik haar het glazen plafond te doorbreken en de lijm van de ‘sticky floor’ weg te halen.

 

Giovanni Michiels