Mijn kleine feministische acties

“Feminisme is de verzameling maatschappelijke en politieke stromingen die ongelijke genderverhoudingen kritisch analyseren en gendergelijkheid nastreven. Het heeft een rijke en bewogen geschiedenis die niet aan haar laatste hoofdstuk toe is.” Dit staat op de website van RoSa vzw. Feminisme lijkt een hele boterham. Ook bevat gendergelijkheid verschillende aspecten en hebben we nog een weg af te leggen om deze te bereiken. Formele gelijkheid van mannen en vrouwen staat in de Grondwet, maar wanneer we naar de realiteit kijken duiken genderongelijkheden nog op. Om deze tegen te gaan zijn niet enkel grote acties nodig, ook de kleine zijn broodnodig. Door kleine zaken aan te passen in je dagelijks leven kan je een groot verschil maken. Hierbij enkele acties die ik implementeer:

 

1. Onderwijs jezelf: Neem de tijd om boeken en artikelen te lezen, of naar een podcast te luisteren, of documentaires te bekijken over feminisme en vrouwenrechten. Door dit te doen, ookal zijn het maar enkele keren dat je dit doet, maakt dat je meer kennis hebt over verschillende perspectieven en ervaringen.

2. Daag genderstereotypen uit: Wees bewust van de genderstereotypen die in de samenleving bestaan en daag ze actief uit. Hierbij kan je de personen in je leven aanmoedigen om hun interesses na te streven, ongeacht genderstereotypes en -verwachtingen.
3. Wees bewust van je taalgebruik: In taal kunnen veel genderstereotypen voorkomen. Een voorbeeld hierbij is de zin ‘Wees een vrouw met ballen’. Waarom moet een vrouw ‘ballen’ hebben? Dit is toch het mannelijke geslachtklier? Kan ze op zichzelf niet sterk zijn zonder iets ‘mannelijks’ toe te eigenen?
4. Versterk gemarginaliseerde stemmen: Gebruik je platform, of het nu sociale media, gesprekken of discussies op de werkvloer zijn, om de stemmen van gemarginaliseerde personen te versterken. Deel hun werk, ervaringen en perspectieven om meer inclusiviteit en vertegenwoordiging te creëren.5. Kom op tegen seksisme: Als je seksisme ziet of ervaart, spreek je uit en ga de confrontatie aan. Of het nu in informele gesprekken, online platforms of openbare ruimtes is, daag seksistische opmerkingen en gedrag uit om een meer respectvolle en gelijke samenleving te creëren.

 

Onthoud dat zelfs kleine acties een grote impact kunnen hebben als het gaat om het bevorderen van gendergelijkheid. Door deze of andere acties in je dagelijks leven op te nemen, draag je bij aan een meer inclusieve en rechtvaardige wereld.

Renée S.