Ontkennen van de loonkloof. De visie vanuit het feminisme

De loonkloof die er bestaat tussen mannen en vrouwen, blijft nog steeds een hevige strijd in de gendergelijkheid. Door normen, waarden en vooroordelen die voortvloeien uit onze maatschappij blijft de loonkloof voor tal van vrouwen een grote waarheid. Het feminisme helpt om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te analyseren en aan te pakken. Deze blogpost bespreekt vanuit de visie van het feminisme de oorzaken en gevolgen; en de acties die ondernomen kunnen worden om de loonkloof te dichten.

 

De loonkloof? Wat is het?

 

De loonkloof duidt het verschil in netto en brutoloon tussen personen op basis van hun genderidentiteit of sekse. Ook al hebben vrouwen gelijkaardige ervaringen, competenties en beschikken ze over hetzelfde diploma als hun mannelijke collega’s , toch ontvangen vrouwen minder netto en brutoloon. Naast de praktijk, toont ook de wetenschap aan dat in diverse landen  en continenten vrouwen minder verdienen dan mannen. Als gevolg zorgt dit dat vrouwen en mannen zowel op economisch als sociaal vlak worden gediscrimineerd.

 

De oorzaken en de biases in de loonkloof.

 

Het feminisme helpt om de voedingsbodem, de oorzaken en de biases van de loonkloof bloot te leggen. Zo zijn beroepssegregatie en de onderwaardering van beroepen voor vrouwen belangrijke factoren. Discriminerende achterpoortjes zoals gebrekkige transparante onderhandelingen over het loon en gebiaste boordelingen over de prestaties van vrouwen zorgen ervoor dat de loonkloof blijft bestaan. Gelukkig legt feminisme de oorzaken en de biases bloot en het spoort de maatschappij en haar middenveldorganisaties aan om op te komen tegenover de loonkloof.

 

De economie en de maatschappij gedraagt zich onvriendelijk tegenover vrouwen.

 

Zoals geweten zorgt de loonkloof voor diverse gevolgen voor vrouwen. Zo zorgt de huidige economie ervoor dat vrouwen minder welvarender zijn en minder kunnen bouwen aan hun toekomst. Bovendien kan dit ervoor zorgen dat vrouwen in armoede verzeilen en hun persoonlijke groei beperkt. Vanuit deze loonkloof vertrekt ook de perceptie dat vrouwen minderwaardig zijn. Feminisme heeft dan als doel om de perceptie en de drempel voor vrouwen te erkennen en aan te pakken.

 

Mannen en vrouwen gelijk belonen en een cultural shift

 

Het feminisme trekt de kaart voor het gelijk belonen van mannen en vrouwen. Ondernemingen kunnen de stap zetten richting een feministisch loonbeleid, waar audits en loonwetten de loonongelijkheid kunnen aanpakken. Denk maar aan het voorzien van betaalbare kinderopvang, gelijke verloning bevorderen en het aanpakken van discriminerend praktijken. Daarnaast dient in onze maatschappij een cultural shift te komen. Allerhande percepties en manier van denken dragen momenteel bij tot het in stand houden van de loonkloof. Door dit aan te pakken kunnen er inclusieve en rechtvaardige samenlevingen ontstaan. Voorbeelden voor deze cultural shift zijn; media en reclame vrouwvriendelijker maken, inclusieve werkculturen voorzien en gelijke onderwijskansen tussen mannen en vrouwen.

 

De volgende stap

 

Door het feminisme leert de maatschappij de loonkloof beter begrijpen en analyseren. Daarnaast gaan we actief opzoek om de heersende biases aan te pakken, waar een culturele shift bij kan helpen. Het ultieme doel is om een maatschappij te maken waarin vrouwen en mannen gelijk. Het feminisme omarmt de gelijkheid tussen mannen en vrouwen en samen kunnen we de loonkloof elimineren.

 

Jeanine P.