Safe spaces

Martha Nussbaum is een filosoof waarvan ik bepaalde theorieën tijdens mijn studies zag. Ze is me bijgebleven aangezien zij de eerste vrouwelijke filosoof is waarover ik les heb gekregen. Nussbaum schreef over een ‘capability approach’. Hierbinnen definieerde ze 10 ‘capabilities’ waaraan voldaan moet worden om  een goed leven te kunnen leiden. Lichamelijke onschendbaarheid, leven, sociale banden en vormgeven van de eigen omgeving zijn hier enkele van. Een aspect dat in verschillende capabilities intrinsiek vervat is, maar dat Nussbaum niet volledig beschreef is: veiligheid. Volgens mij is dit ook een belangrijke voorwaarde om een goed leven te kunnen leiden.

 

Veiligheid is een belangrijke vereiste voor mij om te leven. Niet enkel veiligheid in de publieke ruimte, maar ook in de privésfeer. Ik heb een warm en veilig nest nodig waar 100% mezelf kan zijn en waarin ik tot rust kan komen; Dat is mijn safe(r) space. Maar wat betekent dit nu? Wel, een safe(r) space of veilige(re) ruimte wordt omschreven als een omgeving waarin personen vrij en ongehinderd hun eigen identiteit kunnen beleven. Normen over gender, seksualiteit, etniciteit, etc. blijven achterwege. Daarnaast indiceert de term safe(r) space dat er geen gedragingen of acties zoals gewelddadigheid, racisme, seksisme, homofobie en transfobie getolereerd wordt.

 

Feministen, LGBTQIA+-personen en -bondgenoten, linkse personen… worden soms verweten dat ze zich omringen met personen met zelfde waardenpatronen als hunzelf, en dat hun omgeving geen goede weerspiegeling van hun waarden is, bvb inclusie. Door enkel personen toe te laten waarbij ze zich veilig voelen en niet hoeven te verantwoorden voor hun eigen bestaan of gedachtengoed, sluiten ze ook mensen buiten van wie de waardenpatronen helemaal anders zijn. Deze verwijten/kritiek vind ik niet gegrond. Ik ben zelf een feminist en identificeer mezelf als non-binair. In mijn professioneel leven staan de mensenrechten centraal en deze draag ik ook met hart en ziel uit. Mensen mogen zijn wie ze zijn, mogen denken hoe ze willen… Als ze een mening hebben die tegen mijn eigen opinie ingaat, respecteer ik dat. Als ze non-binariteit in twijfel trekken of zeggen dat mijn genderidentiteit niet bestaat, ik blijf luisteren naar hen. Ze mogen dit zeggen, binnen het mensenrechtenkader is er vrijheid van meningsuiting, maar ook is er het recht op lichamelijke en geestelijke integriteit staat ook in de verdragen. Naast mijn werk vindt ik in mijn persoonlijk leven ook mensenrechten heel belangrijk en draag ik deze uit. Maar er is een grens. In mijn dichte omgeving wil ik me goed voelen, mezelf kunnen zijn,  hoef ik me niet te verantwoorden voor mijn genderidentiteit, wil ik niet in aanraking komen met racisme… Een inclusieve wereld waar mensen niet gediscrimineerd worden is mijn ultieme doel, en deze visie wil ik binnen en buiten mijn vriendenkring brengen.

Carla M.