Magda De Meyer, voorzitter Vrouwenraad

Iedereen heeft wel een idee over het feminisme. Of geeft een eigen invulling aan het begrip. Er zijn tegenwoordig immers vele verschillende soorten feminisme en feministen. Sommige feministes willen het beleid op alle gebied doen veranderen, andere stellen de stereotypen en seksisme aan de kaak of voeren campagne voor specifieke problematieken. Maar alle feministen v/m hebben dit gemeen: ze komen op voor een samenleving die de gelijkheid tussen vrouwen en mannen als evident beschouwt.Het feministische debat leeft. Zoveel is duidelijk. Of het nu gaat om een beroemdheid die zich al dan niet uit als feminist, om berichten en reacties in de pers of de sociale media of om acties en initiatieven van vrouwenorganisaties het feminisme is springlevend al wordt het steeds individueler ingevuld.

Vaak wordt dit individualisme als een gevaar gezien, omdat het tot fragmentarisering zou leiden of ervoor kan zorgen dat algemene mobilisatie niet langer mogelijk is door de grote verschillen in meningen. Er is ook de vrees dat deze individualisering de activistische kant van de feministische strijd plat zal leggen. Allemaal terechte bezorgdheden natuurlijk, maar toch kunnen deze individuele opvattingen ook een enorme troef zijn. Ze tonen immers het dynamische karakter van het feministische gedachtegoed en de feministische beweging(en) aan.

Met deze blog wil de Vrouwenraad een plaats aanbieden waar een resem van stemmen zich uitspreken over hun visie op het feminisme en vertellen over hoe zij de aanwezigheid en relevantie van feministische idealen in hun dagelijkse leefwereld zien. Door die verhalen en belevingen hopen we dat het feminisme als een minder abstract, achterhaald of overbodig gegeven gezien wordt. We willen korte metten maken met de mythe dat alle feministes mannenhaters zijn of dat het feminisme gaat over een hoop vrouwen die lastig doen. We willen de relevantie van het feministisch gedachtegoed duidelijk maken in beknopte, diverse, en, bovenal, herkenbare verhalen.

Dit doen we met de hulp van een brede waaier van gastbloggers die er niet voor terugdeinzen om zichzelf beslist feminist te noemen. Zij gaan deze uitdaging aan door te vertellen over hun feminisme en waarom ze dit zo belangrijk vinden. Onderwerpen die hierbij aan bod komen zijn: persoonlijke anekdotes met een feministische inslag of bekeken door een feministische bril, over tips over wat de aandachtspunten van het huidige feminisme zijn of zouden moeten zijn, historische en fictionele personages die als persoonlijke en activistische inspiratie gediend hebben, favoriete boeken, films en series met feministische thema’s, enz. Daarnaast hebben we ook enkele vaste bloggers die ons geregeld een blik zullen geven in hun leefwereld.

Natuurlijk is het niet de bedoeling dat deze blog als een eenrichtingsverkeer zal functioneren waarbij wij en onze bloggers dicteren wat feminisme inhoudt of hoe je je als goede feminist zou moeten gedragen. We willen jouw stem ook horen! Omdat we graag discussies op gang brengen die tot verdieping en reflectie leiden maar we ontvangen ook graag jouw persoonlijke verhalen, opiniestukken, … die eventueel gepubliceerd kunnen worden. Het einddoel is om van deze blog een dynamische omgeving te maken die de aard van feminisme reflecteert: enthousiast en veelstemmig, en absoluut niet enkel voor een hoop vrouwen die maar lastig doen.